fbpx

Tag: kolumna

Kolumna zwycięstwa w Berlinie

Kolumna Zwycięstwa w Berlinie

Od połowy XIX wieku, pruscy władcy usilnie dążyli do zjednoczenia wszystkich państw niemieckich. Konsekwencją tych dążeń była między innymi wojna prusko – duńska w 1864 r. W jej wyniku koalicja