fbpx

Tag: miejski

Pałac miejski Poczdam

Pałac miejski w Poczdamie

Stary Rynek w Poczdamie   Po zakończonej wojnie trzydziestoletniej, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm (zwany Wielkim Elektorem), podjął decyzję o całkowitej przebudowie Poczdamu. Zakupił on istniejący już zameczek, który zabezpieczał przeprawę przez Hawelę